!!! สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งแผ่นดินสยามประเทศ ในพระบรมวงศ์จักรี !!!
07-03-60 ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Exit-Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
03-03-60 สาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมกีฬาพลศึกษาสัมพันธ์ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม พ.ศ. 2560
21-02-60 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดความสามารถทักษะภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"
20-02-60 รับสมัครอบรมฟรีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำผลงานวิชาการของครู (คศ.3) รุ่นที่ 1,2,3
15-02-60 รับสมัครกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอบรมการทำวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับครูพลศึกษา จำนวน 50 ท่าน
10-02-60 ขอเชิญร่วมกิจกรรม Bike Rally ปั่นจักรยานมหาสนุก ณ ลานกิจกรรมตัวหนอน สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ)ในวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
09-02-60 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูปถวายเป็นพระราชกุศล
                    แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2560
26-01-60 เชิญร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพระหว่างวันที่ 25 ม.ค. ถึง 22 ก.พ. 2560 ณ สนามกีฬาในร่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                    จัดโดยนักศึกษาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์
25-01-60 กำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) ภาคเรียนที่ 2-2559
20-01-60 การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ใน-นอกเวลาราชการ
18-01-60 ศูนย์ภาษาเปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 2/2559
18-01-60 ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน เป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษรุ่นที่ 15
10-01-60 รับสมัครอบรม มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559
10-01-60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างเพลิดเพลิน
30-11-59 กำหนดการฝึกภาคสนามและคำแนะนำในการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet