!!! ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 14 สิงหาคม 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร !!!
     

               

        

Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University